Entidades adscritas

 • Axencia Galega de Innovación 
  • Carmen Cotelo Queijo
  • Directora
  • Rúa Airas Nunes, s/n
   15781 Santiago de Compostela
  • Tel.: 981 541 072 - Fax: 981 541 039
  • Correo-e: gain@xunta.gal
  • Web: gain.xunta.gal
 • Bibliotecas Universitarias de Galicia
  Rúa Hórreo, 611º andar, 61
  15707 Santiago de Compostela
 • Consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
  Juan José Nieto Roig
  Director
  Cidade da Cultura de Galicia, Monte Gaiás s/n 
  Edificio Fontán, 2º andar - 15707 Santiago de Compostela