Perfil do contratante

Órgano de contratación: Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
        

 • Lugar de presentación das ofertas
  Rexistro Xeral da Xunta de Galicia
  Edificios Administrativos - San Caetano, s/n -
  15781 Santiago de Compostela (A Coruña)
  Galicia - España
  Tel.: 981 54 44 16 - 981 54 44 17
  Fax: 981 545 443

Nas seguintes ligazóns dáse acceso aos procedementos de contratación da consellería segundo a fase do procedemento na que se atopen:

 

Órgano de contratación: Secretaría Xeral de Política Lingüística        
        

 • Lugar de presentación das ofertas
  Rúa San Roque, 2
  15781 Santiago de Compostela (A Coruña)
  Galicia - España
  Tel.: 881 996 326
  Fax: 881 996 306
  Correo electrónico: sxpl.planificacion@xunta.gal

Nas seguintes ligazóns dáse acceso aos procedementos de contratación da secretaría segundo a fase do procedemento na que se atopen: